Mentorenborrel Vrouw & Media

tcm17321165_MediumIn Vondel CS was gisteravond de mentorenborrel van Vrouw & Media. Een half jaar lang heeft een grote club ervaren journalisten jongere collega’s begeleid. Een project dat goed is bevallen, want volgend jaar heeft Vrouw & Media weer een mentorenprogramma. Ik ben opnieuw gevraagd om mee te doen, en de eerste mentee diende zich gisteravond ook meteen al aan. Reden: tijdens een korte evaluatie liet ik mij ontvallen dat ik verwacht dat de mensen die ik begeleid helder hebben wat zij met het mentorschap willen bereiken. Of in ieder geval helder proberen te krijgen wat ze willen. Dat ik streng ben. En direct. En dat mensen die ‘alles anders willen in het leven’, beter op zoek kunnen gaan naar andere hulp. “Zo”, zei de aspirant-mentee. “Ik wil jou als mentor in 2015. Aan klare taal heb ik tenminste wat.” Ik hoop dat zij eind 2015 diezelfde mening nog steeds is toegedaan.

twitter